گروه تکفانت

  ویدئو: معرفی فن آوری نشست غیرحضوری

  این ویدئو در واقع یک آگهی بازرگانی است که سعی دارد امکاناتی را که فن آوری نشست های غیرحضوری سیسکو ارائه می کنند به زبانی ساده معرفی نماید. مشاهده این ویدئو برای کارشناسان این حوزه خالی از لطف نخواهد بود.
 
 

 

 

معرفی فن آوری نشست غیرحضوری

این ویدئو در واقع یک آگهی بازرگانی است که سعی دارد امکاناتی را که فن آوری نشست های غیرحضوری سیسکو ارائه می کنند به زبانی ساده معرفی نماید. مشاهده این ویدئو برای کارشناسان این حوزه خالی از لطف نخواهد بود.

این ویدئو توسط واحد تحقیق و توسعه گروه تکفانت تهیه شده است

 

 

 


امتیاز بدهید
2 نفر به اين مقاله راي داده اند
نظرات کاربران
ارسال نظر