گروه تکفانت
جستجو
7150000 0
توسط مارک :

گیتوی ویپ

 • شناسه سفارش
 • خانواده یا سری محصول
 • نوع پلتفرم
 • وضعیت فروش
 • پورت FXS
 • پورت FXO
 • قابلیت E1
 • قابلیت POE
 • پورت جانبی
 • تعداد پورت های FXS
 • نوع پورت FXS
 • تعداد پورت های FXO
 • نوع پورت FXO
 • پورت کنسول
 • تعداد پورت شبکه
 • نوع پورت شبکه
 • نوع و تعداد E1
 • پشتیبانی از فکس
 • پروتوکل های شبکه
 • پروتوکل های فشرده سازی
 • نوع DTMF
 • کشف و تنظیم خودکار
 • تعداد تماس های همزمان
 • پورت های تغذیه شونده با POE
 • نوع منبع تغذیه خارجی
 • مصرف انرژی
 • دمای مناسب کار
 • میزان مناسب رطوبت محیط
 • اشکال قابل نصب
 • ابعاد
 • وزن
 • مدیریت
 • توضیحات
نوع نمایش :

در حال بازیابی ...