گروه تکفانت
جستجو
8510000 0
توسط مارک :

نوع نمایش :
28 کالا
مقایسه
سوییچ SF300-48PP سیسکو - Cisco Switch SF300-48PP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF300-48PP سیسکو

Cisco Switch SF300-48PP

48 10/100 PoE+ ports with 375W power budget

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ  SF300-24 سیسکو - Cisco Switch SF300-24
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SF300-24PP سیسکو - Cisco Switch SF300-24PP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF300-24PP سیسکو

Cisco Switch SF300-24PP

24 10/100 PoE+ ports with 180W power budget

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SF300-48 سیسکو - Cisco Switch SF300-48
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SG300-20 سیسکو - Cisco Switch SG300-20
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SG300-28 سیسکو - Cisco Switch SG300-28
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
سوییچ SG300-28MP سیسکو - Cisco Switch SG300-28MP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG300-28MP سیسکو

Cisco Switch SG300-28MP

26 10/100/1000 ports (24 PoE+ ports with 375W power budget)

2 combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SG300-28PP سیسکو - Cisco Switch SG300-28PP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG300-28PP سیسکو

Cisco Switch SG300-28PP

26 10/100/1000 ports (24 PoE+ ports with 180W power budget)

2 combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SG300-52 سیسکو  - Cisco Switch SG300-52
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SG300-10SFP سیسکو - Cisco Switch SG300-10SFP
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
سوییچ SF300-24P سیسکو - Cisco Switch SF300-24P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SG300-10MPP سیسکو - Cisco Switch SG300-10MPP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG300-10MPP سیسکو

Cisco Switch SG300-10MPP

8 10/100/1000 Maximum PoE+ ports with 124W power budget

2 combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SF300-08  سیسکو - Cisco Switch SF300-08
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SF300-24MP سیسکو - Cisco Switch SF300-24MP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF300-24MP سیسکو

Cisco Switch SF300-24MP

24 10/100 PoE+ ports with 375W power budget

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC

اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SF300-48P سیسکو - Cisco Switch SF300-48P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF300-48P سیسکو

Cisco Switch SF300-48P

48 10/100 PoE ports with 375W power budget

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports

اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SF302-08 سیسکو - Cisco Switch SF302-08
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SF302-08MP سیسکو - Cisco Switch SF302-08MP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF302-08MP سیسکو

Cisco Switch SF302-08MP

8 10/100 Maximum PoE ports with 124W power budget

2 combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SF302-08MPP سیسکو - Cisco Switch SF302-08MPP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF302-08MPP سیسکو

Cisco Switch SF302-08MPP

8 10/100 Maximum PoE+ ports with 124W power budget

2 combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SF302-08P  سیسکو - Cisco Switch SF302-08P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ  SF302-08PP سیسکو - Cisco Switch SF302-08PP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SG300-10 سیسکو - Cisco Switch SG300-10
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SG300-10MP سیسکو - Cisco Switch SG300-10MP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG300-10MP سیسکو

Cisco Switch SG300-10MP

8 10/100/1000 Maximum PoE ports with 124W power budget

2 combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SG300-10P سیسکو - Cisco Switch SG300-10P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG300-10P سیسکو

Cisco Switch SG300-10P

8 10/100/1000 PoE ports with 62W power budget

2 Combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SG300-10PP سیسکو - Cisco Switch SG300-10PP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG300-10PP سیسکو

Cisco Switch SG300-10PP

8 10/100/1000 PoE+ ports with 62W power budget

2 Combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...