گروه تکفانت
جستجو
4950000 0
توسط مارک :

سوییچ

نوع نمایش :
312 کالا
مقایسه
سوییچ SF110D-08 سیسکو - Cisco Switch SF110D-08
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
سوییچ SF200-24P سیسکو - Cisco Switch SF200-24P
امتیاز کاربران ( 3نفر ) 5
موجود
مقایسه
سوییچ SF100D-08 سیسکو  - Cisco Switch SF100D-08
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
سوییچ SF100D-08P سیسکو  - Cisco Switch SF100D-08P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SF100D-16 سیسکو - Cisco Switch SF100D-16
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SF100D-16P سیسکو  - Cisco Switch SF100D-16P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SG100-16 سیسکو  - Cisco Switch SG100-16
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SG100-24 سیسکو - Cisco Switch SG100-24
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SF100-16 سیسکو  - Cisco Switch SF100-16
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SF102-24 سیسکو - Cisco Switch SF102-24
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF102-24 سیسکو

Cisco Switch SF102-24

24-port 10/100 Switch with 2 Combo Mini-GBIC Ports and 2 GE uplink ports

اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SF200-24 سیسکو - Cisco Switch SF200-24
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
سوییچ SG200-26 سیسکو - Cisco Switch SG200-26
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SG200-26FP سیسکو - Cisco Switch SG200-26FP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SG200-26P سیسکو - Cisco Switch SG200-26P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200-26P سیسکو

Cisco Switch SG200-26P

24 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports

PoE support on 12 ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SG200-50 سیسکو - Cisco Switch SG200-50
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SF300-24 سیسکو - Cisco Switch SF300-24
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SF300-24PP سیسکو - Cisco Switch SF300-24PP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF300-24PP سیسکو

Cisco Switch SF300-24PP

24 10/100 PoE+ ports with 180W power budget

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SF300-48 سیسکو - Cisco Switch SF300-48
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SF300-48PP سیسکو - Cisco Switch SF300-48PP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF300-48PP سیسکو

Cisco Switch SF300-48PP

48 10/100 PoE+ ports with 375W power budget

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SG300-20 سیسکو - Cisco Switch SG300-20
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
سوییچ SG300-28 سیسکو - Cisco Switch SG300-28
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
سوییچ SG300-28MP سیسکو - Cisco Switch SG300-28MP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG300-28MP سیسکو

Cisco Switch SG300-28MP

26 10/100/1000 ports (24 PoE+ ports with 375W power budget)

2 combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SG300-28PP سیسکو - Cisco Switch SG300-28PP
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG300-28PP سیسکو

Cisco Switch SG300-28PP

26 10/100/1000 ports (24 PoE+ ports with 180W power budget)

2 combo mini-GBIC ports
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سوییچ SG300-52 سیسکو - Cisco Switch SG300-52
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...