گروه تکفانت
جستجو
7150000 0

گیتوی ویپ

 • شناسه سفارش
 • خانواده یا سری محصول
 • نوع پلتفرم
 • وضعیت فروش
 • پورت FXS
 • پورت FXO
 • قابلیت E1
 • قابلیت POE
 • پورت جانبی
 • تعداد پورت های FXS
 • نوع پورت FXS
 • تعداد پورت های FXO
 • نوع پورت FXO
 • پورت کنسول
 • تعداد پورت شبکه
 • نوع پورت شبکه
 • نوع و تعداد E1
 • پشتیبانی از فکس
 • پروتوکل های شبکه
 • پروتوکل های فشرده سازی
 • نوع DTMF
 • کشف و تنظیم خودکار
 • تعداد تماس های همزمان
 • پورت های تغذیه شونده با POE
 • نوع منبع تغذیه خارجی
 • مصرف انرژی
 • دمای مناسب کار
 • میزان مناسب رطوبت محیط
 • اشکال قابل نصب
 • ابعاد
 • وزن
 • مدیریت
 • توضیحات
نوع نمایش :
35 کالا
مقایسه
گیتوی ویپ GXW4216 گرنداستریم - VoIP Gateway GXW4216
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ GXW4004 گرنداستریم - Grandstream GXW4004
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ GXW4008 گرنداستریم - VoIP Gateway GXW4008
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ GXW4104 گرنداستریم - Grandstream VoIP Gateway GXW4104
امتیاز کاربران ( 2نفر ) 5
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ GXW4224 گرنداستریم - VoIP Gateway GXW4224
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ GXW4232 گرنداستریم - VoIP Gateway GXW4232
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ GXW4248 گرنداستریم - VoIP Gateway GXW4248
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ GXW4108 گرنداستریم - Grandstream VoIP Gateway GXW4108
امتیاز کاربران ( 2نفر ) 5
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-NA-2U-C نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-C
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-NA-2U-F نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-F
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-NA-2U-E نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-E
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX120-NA-2U-D نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-NA-2U-D
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-32S/16B نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-32S/16B
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-48FXOB نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-48FXOB
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-32FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-32FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-16FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-16FXO
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-24S/24B نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-24S/24B
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-24SB نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-24SB
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-16S/16 نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-16S/16
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-40S/8B نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-40S/8B
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-24S/8B نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-24S/8B
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-8S/8 نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-8S/8
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-48SB نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-48SB
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گیتوی ویپ MX60-32SB نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX60-32SB
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

در حال بازیابی ...