گروه تکفانت

نوع نمایش :
23 کالا
مقایسه
1GSM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
2FXOS -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
2GSM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
4FXO -
امتیاز کاربران ( 4نفر ) 5
موجود
مقایسه
32EM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

32EM

Echo Cancellation Module for 32 Channels
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مرکز تلفن U50 زایکو - ZYCOO U50 IP-PBX
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U100 زایکو - ZYCOO U100 IP-PBX
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
1PRI -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
4BRI -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
4FXS -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
4GSM -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U20-A202 زایکو - ZYCOO U20-A202
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U60 زایکو - ZYCOO U60 IP-PBX
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U20-A211 زایکو - ZYCOO U20-A211
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U20-A220 زایکو - ZYCOO U20-A220
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
FXO200 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
FXOS -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
FXS200 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
گوشی تلفن CooFone-D30 زایکو - ZYCOO CooFone-D30
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
گوشی تلفن CooFone-D60 زایکو - ZYCOO CooFone-D60
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
گوشی تلفن CooFone-D30P زایکو  - ZYCOO CooFone-D30P
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

در حال بازیابی ...