گروه تکفانت

اسلاید محصولات گرند استریم

 
 
گیتوی GXW-4104   گیتوی GXW-4008   گوشی تلفن GXV 3240   مرکز تلفن UCM 6104
     
             
             
دوربین ها   دوربین تحت شبکه GXV 3611IR HD   دوربین تحت شبکه GXV 3672 HD   گوشی ویپ GXP 1165
     
             
             
گوشی تلفن GXV 1628   گوشی تلفن GXV 1625   گوشی تلفن GXV 2130   گوشی تلفن GXV 3240
     
             
             
گوشی بی سیم گرنداستریم   گوشی تلفن GXP 1782   مرکز تلفن UCM 6208   گوشی تلفن GXV 1628
       
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید