گروه تکفانت

دفترچه راهنمای محصولات زایکو

 
 

             

 
                                                                                                                     دفترچه راهنمای محصولات ویپ زایکو
 
ردیف نام محصول تاریخ انتشار شماره نسخه زبان
1 مراکز تلفن Coovox 2016-01-03 1 انگلیسی
2 مراکز تلفن  Coovox V2 2016-01-03 1 انگلیسی
3 پلاگین WebRTC 2016-01-03 1 انگلیسی
4 سیستم مدیریت یکپارچه مراکز تماس CTMC 2016-01-03 1 انگلیسی
5 مرکز تلفن UC510 2016-01-03 1 انگلیسی
6 مرکز تلفن UC520 2016-01-03 1 انگلیسی
8 گوشی تلفن D30 2016-01-03 1 انگلیسی
9 گوشی تلفن D60 2016-01-03 1 انگلیسی
10 ماژول ها 2016-01-03 1 انگلیسی
11 دستگاه پیجینگ iSpeaker 2016-01-03 1 انگلیسی

 

                                                                                                       
 
امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید