با ما تماس بگیرید: 03136670004
0 0
مارک

نوع نمایش :
15 کالا
مقایسه

سوییچ SF200-24P سیسکو

Cisco Switch SF200-24P

48 10/100 ports

2 combo mini-GBIC ports*
0
0
مقایسه

سوییچ SF200-24 سیسکو

Cisco Switch SF200-24

24 10/100 ports

2 combo mini-GBIC ports
0
0
مقایسه

سوییچ SG200-26 سیسکو

Cisco Switch SG200-26

24 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports*
0
0
مقایسه

سوییچ SG200-26FP سیسکو

Cisco Switch SG200-26FP

24 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports

PoE support on 24 ports
0
0
مقایسه

سوییچ SG200-26P سیسکو

Cisco Switch SG200-26P

24 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports

PoE support on 12 ports
0
0
مقایسه

سوییچ SG200-50 سیسکو

Cisco Switch SG200-50

48 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
0
0
مقایسه

سوییچ SF200-48P سیسکو

Cisco Switch SF200-48P

24 10/100 ports

2 combo mini-GBIC ports*

PoE support on 24 ports
مقایسه

سوییچ SG200-10FP سیسکو

Cisco Switch SG200-10FP

10 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports*

PoE support on 8 ports
مقایسه

سوییچ SG200_50FP سیسکو

Cisco Switch SG200_50FP

48 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports*

PoE support on 48 ports
مقایسه

سوییچ SG200-50P سیسکو

Cisco Switch SG200-50P

48 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports

PoE support on 24 ports
loading

در حال بازیابی ...