گروه تکفانت

دیتاشیت محصولات سیسکو اسمال بیزنس

 

             

                                                  

                                                                                                                     دیتاشیت سوئیچ ها
 
ردیف نام محصول تاریخ انتشار شماره نسخه زبان
1 سوئیچ های سری 100 2016-13-01 1 انگلیسی
2 سوئیچ های سری 110 2016-13-01 1 انگلیسی
3 سوئیچ های سری 200 2016-13-01 1 انگلیسی
4 سوئیچ های سری 220 2016-09-02 1 انگلیسی
5 سوئیچ های سری 300 2016-13-01 1 انگلیسی
6 سوئیچ های سری 350X 2016-09-02 1 انگلیسی
7 سوئیچ های سری 500 2016-13-01 1 انگلیسی
8 سوئیچ های سری 550X 2016-09-02 1 انگلیسی

 

                                                                                                                     دیتاشیت گوشی های تلفن
 
ردیف نام محصول تاریخ انتشار شماره نسخه زبان
1 گوشی SPA 502G 2016-11-03 1 انگلیسی

 

 

امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید