گروه تکفانت
  • MEM_2811_512D_1
  • MEM_2811_512D_3
  • ماژول DRAM 512 ویژه روترهای 2800 سیسکو
ماژول DRAM 512 ویژه روترهای 2800 سیسکو  
Cisco MEM-2811-512D

گروه : ماژول رم سیسکو
قیمت :          
موجود
مشخصات فنی

ماژول DRAM 512 ویژه روترهای 2800 سیسکو

    نظرات کاربران
    ارسال نظر