مرکز تلفن

نوع نمایش :
18 کالا
مرکز تلفن UCM6510 گرند استریم - IP-PBX UCM6510
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

مرکز تلفن UCM6510 گرند استریم

IP-PBX UCM6510

سانترال مجهز به پورت E1

دارای دو پورت FXS و دو پورت FXO
مرکز تلفن UCM6208 گرند استریم - IP-PBX UCM6208
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

مرکز تلفن UCM6208 گرند استریم

IP-PBX UCM6208

دارای 8 پورت FXO و دو پورت FXS
0
مرکز تلفن UCM6204 گرند استریم - IP-PBX UCM6204
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

مرکز تلفن UCM6204 گرند استریم

IP-PBX UCM6204

دارای 4 پورت FXO و دو پورت FXS
0
مرکز تلفن UCM6202 گرند استریم - IP-PBX UCM6202
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

مرکز تلفن UCM6202 گرند استریم

IP-PBX UCM6202

دارای دو پورت FXO و دو پورت FXS
0
مرکز تلفن U50 زایکو - ZYCOO U50 IP-PBX
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن U50 زایکو

ZYCOO U50 IP-PBX

مرکز تلفن U100 زایکو - ZYCOO U100 IP-PBX
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن U100 زایکو

ZYCOO U100 IP-PBX

0
مرکز تلفن UC520 زایکو - ZYCOO UC520 IP-PBX
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن UC520 زایکو

ZYCOO UC520 IP-PBX

0
مرکز تلفن U20-A202 زایکو - ZYCOO U20-A202
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن U20-A202 زایکو

ZYCOO U20-A202

مرکز تلفن U60 زایکو - ZYCOO U60 IP-PBX
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن U60 زایکو

ZYCOO U60 IP-PBX

مرکز تلفن U20-A211 زایکو - ZYCOO U20-A211
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

مرکز تلفن U20-A211 زایکو

ZYCOO U20-A211

مرکز تلفن U20-A220 زایکو - ZYCOO U20-A220
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

مرکز تلفن U20-A220 زایکو

ZYCOO U20-A220

0
مرکز تلفن UCM6102 گرند استریم - IP-PBX UCM6102
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
توقف تولید

مرکز تلفن UCM6102 گرند استریم

IP-PBX UCM6102

دارای دو پورت FXO و دو پورت FXS
توقف تولید
مرکز تلفن UCM6104 گرند استریم - Grandstream IP-PBX UCM6104
مقایسه
امتیاز کاربران ( 2نفر ) 5
توقف تولید

مرکز تلفن UCM6104 گرند استریم

Grandstream IP-PBX UCM6104

توقف تولید
مرکز تلفن UCM6108 گرند استریم - Grandstream IP-PBX UCM6108
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
توقف تولید

مرکز تلفن UCM6108 گرند استریم

Grandstream IP-PBX UCM6108

توقف تولید
مرکز تلفن UCM6116 گرنداستریم - Grandstream IP-PBX UCM6116
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
توقف تولید

مرکز تلفن UCM6116 گرنداستریم

Grandstream IP-PBX UCM6116

توقف تولید
loading

در حال بازیابی ...