با ما تماس بگیرید: 03136670004

گیتوی ویپ

نوع نمایش :
35 کالا
مقایسه

گیتوی ویپ GXW4004 گرنداستریم

Grandstream GXW4004

دار ای 4 پورت FXS

مجهز به دو پورت شبکه 10/100
0
0
مقایسه

گیتوی ویپ MX60-32S/16B نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-32S/16B

32 پورت داخلی FXS

16 پورت خط شهری FXO

2 پورت شبکه WAN
مقایسه

گیتوی ویپ MX60-24S/24B نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-24S/24B

24 پورت داخلی FXS

24 پورت خط شهری FXO

2 پورت WAN
مقایسه

گیتوی ویپ MX60-24SB نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-24SB

24 پورت داخلی FXS

2 پورت شبکه WAN

2 پورت WAN
مقایسه

گیتوی ویپ MX60-16S/16 نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-16S/16

16 پورت داخلی FXS

16 پورت خط شهری FXO

2 پورت WAN
مقایسه

گیتوی ویپ MX60-40S/8B نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-40S/8B

40 پورت داخلی FXS

8 پورت خط شهری FXO

2 پورت WAN
مقایسه

گیتوی ویپ MX60-24S/8B نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-24S/8B

24 پورت داخلی FXS

8 پورت خط شهری FXO

2 پورت WAN
مقایسه

گیتوی ویپ MX60-8S/8 نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX60-8S/8

8 پورت داخلی FXS

8 پورت خط شهری FXO

2 پورت WAN
loading

در حال بازیابی ...