گوشی تلفن مارک GrandStream

نوع نمایش :
17 کالا
گوشی تلفن GXP1625 گرنداستریم - Grandstream GXP1625
مقایسه
امتیاز کاربران ( 3نفر ) 5
موجود

گوشی تلفن GXP1625 گرنداستریم

Grandstream GXP1625

2 خط، 2 اکانت SIP

قابلیت کنفرانس 3 کاناله
0
گوشی تلفن GXP1760 گرنداستریم - Grandstream GXP1760
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن GXP1760 گرنداستریم

Grandstream GXP1760

3 داخلی همراه با 6 کلید مدیریت خط

با قابلیت کنفرانس 5 کاناله
0
گوشی تلفن GXP1782 گرنداستریم - Grandstream GXP1782
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن GXP1782 گرنداستریم

Grandstream GXP1782

4 داخلی همراه با 8 کلید مدیریت خط

با قابلیت کنفرانس 5 کاناله
0
گوشی تلفن GXP1780 گرنداستریم - Grandstream GXP1780
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن GXP1780 گرنداستریم

Grandstream GXP1780

4 داخلی همراه با 8 کلید مدیریت خط

با قابلیت کنفرانس 5 کاناله
0
گوشی تلفن GXP2135 گرند استریم - Grandstream GXP2135
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن GXP2135 گرند استریم

Grandstream GXP2135

4 داخلی همراه با 8 کلید مدیریت خط

با قابلیت کنفرانس 4 کاناله
0
گوشی تلفن GXP2170 گرند استریم - Grandstream GXP2170
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن GXP2170 گرند استریم

Grandstream GXP2170

6 داخلی همراه با 12 کلید مدیریت خط

با قابلیت کنفرانس 5 کاناله
0
گوشی تلفن GXP1620 گرنداستریم - Grandstream GXP1620
مقایسه
امتیاز کاربران ( 4نفر ) 5
موجود

گوشی تلفن GXP1620 گرنداستریم

Grandstream GXP1620

2 خط، 2 اکانت SIP

قابلیت کنفرانس 3 کاناله
0
گوشی تلفن GXP1615 گرنداستریم - Grandstream GXP1615
مقایسه
امتیاز کاربران ( 3نفر ) 5
موجود

گوشی تلفن GXP1615 گرنداستریم

Grandstream GXP1615

2 خط، 1 اکانت SIP

قابلیت کنفرانس 3 کاناله
0
گوشی تلفن GXP2130 v2 گرنداستریم - Grandstream GXP2130 v2
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن GXP2130 v2 گرنداستریم

Grandstream GXP2130 v2

3 خط ، 3 اکانت SIP

با قابلیت کنفرانس 4 کاناله
0
گوشی تلفن GXP2140 گرند استریم - Grandstream GXP2140
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 1
موجود

گوشی تلفن GXP2140 گرند استریم

Grandstream GXP2140

Supports 4 lines, 4 SIP accounts

5-way voice conferencing
0
گوشی تلفن GXP2160 گرنداستریم  - Grandstream GXP2160
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن GXP2160 گرنداستریم

Grandstream GXP2160

Supports 6 lines, 6 SIP accounts

6-way voice conferencing
0
گوشی تلفن GXV3275 گرند استریم  - Grandstream GXV3275
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن GXV3275 گرند استریم

Grandstream GXV3275

6 خط، 6 اکانت SIP

با قابلیت کنفرانس 6 کانال صوتی و 3 کانال تصویری

همراه با یک اکانت رایگان IPvideoTalk گرنداستریم
گوشی تلفن GXP1610 گرنداستریم - Grandstream GXP1610
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن GXP1610 گرنداستریم

Grandstream GXP1610

تک خط همراه با دو کلید مدیریت خط

با قابلیت کنفرانس 3 کاناله
0
گوشی تلفن  GXP1628 گرنداستریم - Grandstream GXP1628 IP Phone
مقایسه
امتیاز کاربران ( 2نفر ) 5
موجود

گوشی تلفن GXP1628 گرنداستریم

Grandstream GXP1628 IP Phone

2 خط، 2 اکانت SIP

قابلیت کنفرانس 3 کاناله
0
گوشی تلفن GXP1630 گرنداستریم - Grandstream GXP1630
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن GXP1630 گرنداستریم

Grandstream GXP1630

3 خط، 3 اکانت SIP

با قابلیت کنفرانس 4 کاناله
0
گوشی تلفن GXV3240 گرند استریم  - Grandstream GXV3240
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گوشی تلفن GXV3240 گرند استریم

Grandstream GXV3240

6 خط، 6 اکانت SIP

با قابلیت کنفرانس 6 کانال صوتی و 3 کانال تصویری

همراه با یک اکانت رایگان IPvideoTalk گرنداستریم
0
گوشی تلفن GXP1165  گرنداستریم - Grandstream IP Phone GXP1165
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
توقف تولید

گوشی تلفن GXP1165 گرنداستریم

Grandstream IP Phone GXP1165

امکان تنظیم یک شماره داخلی

دارای دو پورت شبکه
توقف تولید
loading

در حال بازیابی ...