گروه تکفانت
جستجو
10603000 0
توسط مارک :

نوع نمایش :
16 کالا
مقایسه
مرکز تلفن UCM6208 گرند استریم - IP-PBX UCM6208
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
مرکز تلفن UCM6204 گرند استریم - IP-PBX UCM6204
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
مرکز تلفن UCM6202 گرند استریم - IP-PBX UCM6202
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
مرکز تلفن UCM6510 گرند استریم - IP-PBX UCM6510
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

مرکز تلفن UCM6510 گرند استریم

IP-PBX UCM6510

سانترال مجهز به پورت E1

دارای دو پورت FXS و دو پورت FXO
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مرکز تلفن U50 زایکو - ZYCOO U50 IP-PBX
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U100 زایکو - ZYCOO U100 IP-PBX
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U20-A202 زایکو - ZYCOO U20-A202
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U60 زایکو - ZYCOO U60 IP-PBX
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U20-A211 زایکو - ZYCOO U20-A211
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
مرکز تلفن U20-A220 زایکو - ZYCOO U20-A220
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود
مقایسه
مرکز تلفن UCM6102 گرند استریم - IP-PBX UCM6102
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
توقف تولید

مرکز تلفن UCM6102 گرند استریم

IP-PBX UCM6102

دارای دو پورت FXO و دو پورت FXS
توقف تولید
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مرکز تلفن UCM6104 گرند استریم - Grandstream IP-PBX UCM6104
امتیاز کاربران ( 2نفر ) 5
توقف تولید
مقایسه
مرکز تلفن UCM6108 گرند استریم - Grandstream IP-PBX UCM6108
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
توقف تولید
مقایسه
مرکز تلفن UCM6116 گرنداستریم - Grandstream IP-PBX UCM6116
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
توقف تولید

در حال بازیابی ...