0 0
مارک

نوع نمایش :
15 کالا
سوییچ SF200-24P سیسکو - Cisco Switch  SF200-24P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 3نفر ) 5
موجود

سوییچ SF200-24P سیسکو

Cisco Switch SF200-24P

48 10/100 ports

2 combo mini-GBIC ports*
0
سوییچ SF200-24 سیسکو - Cisco Switch SF200-24
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

سوییچ SF200-24 سیسکو

Cisco Switch SF200-24

24 10/100 ports

2 combo mini-GBIC ports
0
سوییچ SG200-26 سیسکو - Cisco Switch SG200-26
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200-26 سیسکو

Cisco Switch SG200-26

24 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports*
0
سوییچ SG200-26FP سیسکو - Cisco Switch SG200-26FP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200-26FP سیسکو

Cisco Switch SG200-26FP

24 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports

PoE support on 24 ports
0
سوییچ SG200-26P سیسکو - Cisco Switch SG200-26P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200-26P سیسکو

Cisco Switch SG200-26P

24 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports

PoE support on 12 ports
0
سوییچ SG200-50 سیسکو - Cisco Switch SG200-50
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200-50 سیسکو

Cisco Switch SG200-50

48 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
0
سوییچ SF200-48 سیسکو - Cisco Switch SF200-48
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF200-48 سیسکو

Cisco Switch SF200-48

48 10/100 ports

2 combo mini-GBIC ports*
سوییچ SF200-24FP سیسکو - Cisco Switch SF200-24FP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF200-24FP سیسکو

Cisco Switch SF200-24FP

48 10/100 ports

2 combo mini-GBIC ports*
سوییچ SF200-48P سیسکو - Cisco Switch SF200-48P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF200-48P سیسکو

Cisco Switch SF200-48P

24 10/100 ports

2 combo mini-GBIC ports*

PoE support on 24 ports
سوییچ SG200-08 سیسکو - Cisco Switch SG200-08
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200-08 سیسکو

Cisco Switch SG200-08

8 10/100/1000 ports
سوییچ SG200-08P سیسکو - Cisco Switch SG200-08P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

سوییچ SG200-08P سیسکو

Cisco Switch SG200-08P

8 10/100/1000 ports

PoE support on 4 ports
سوییچ SG200-10FP سیسکو - Cisco Switch SG200-10FP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200-10FP سیسکو

Cisco Switch SG200-10FP

10 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports*

PoE support on 8 ports
سوییچ SG200-18 سیسکو - Cisco Switch SG200-18
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200-18 سیسکو

Cisco Switch SG200-18

16 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports*
سوییچ SG200_50FP سیسکو - Cisco Switch SG200_50FP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200_50FP سیسکو

Cisco Switch SG200_50FP

48 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports*

PoE support on 48 ports
سوییچ SG200-50P سیسکو    - Cisco Switch SG200-50P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200-50P سیسکو

Cisco Switch SG200-50P

48 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports

PoE support on 24 ports
loading

در حال بازیابی ...