8510000 0

سوییچ

نوع نمایش :
312 کالا
سوییچ SF300-48PP سیسکو - Cisco Switch SF300-48PP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF300-48PP سیسکو

Cisco Switch SF300-48PP

48 10/100 PoE+ ports with 375W power budget

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
سوییچ SF110D-08 سیسکو - Cisco Switch SF110D-08
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

سوییچ SF110D-08 سیسکو

Cisco Switch SF110D-08

8-Port 10/100 Desktop Switch
سوییچ SF200-24P سیسکو - Cisco Switch SF200-24P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 3نفر ) 5
موجود

سوییچ SF200-24P سیسکو

Cisco Switch SF200-24P

48 10/100 ports

2 combo mini-GBIC ports*
سوییچ SF100D-08 سیسکو  - Cisco Switch SF100D-08
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

سوییچ SF100D-08 سیسکو

Cisco Switch SF100D-08

8-Port 10/100 Desktop Switch
سوییچ SF100D-08P سیسکو  - Cisco Switch SF100D-08P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF100D-08P سیسکو

Cisco Switch SF100D-08P

8-Port 10/100 PoE Desktop Switch

(4 PoE ports)
سوییچ SF100D-16 سیسکو - Cisco Switch SF100D-16
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF100D-16 سیسکو

Cisco Switch SF100D-16

16 Port 10/100 Desktop Switch

سوییچ SF100D-16P سیسکو  - Cisco Switch SF100D-16P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF100D-16P سیسکو

Cisco Switch SF100D-16P

16 Port 10/100 PoE Desktop Switch
سوییچ SG100-16 سیسکو  - Cisco Switch SG100-16
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG100-16 سیسکو

Cisco Switch SG100-16

16 Port Gigabit Switch

سوییچ SG100-24 سیسکو - Cisco Switch SG100-24
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG100-24 سیسکو

Cisco Switch SG100-24

24 Port Gigabit Switch with 2 Combo Mini-GBIC Ports

سوییچ SF100-16 سیسکو  - Cisco Switch SF100-16
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF100-16 سیسکو

Cisco Switch SF100-16

16 Port Gigabit Switch
سوییچ SF102-24 سیسکو - Cisco Switch SF102-24
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF102-24 سیسکو

Cisco Switch SF102-24

24-port 10/100 Switch with 2 Combo Mini-GBIC Ports and 2 GE uplink ports

سوییچ SF200-24 سیسکو - Cisco Switch SF200-24
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

سوییچ SF200-24 سیسکو

Cisco Switch SF200-24

24 10/100 ports

2 combo mini-GBIC ports
سوییچ SG200-26 سیسکو - Cisco Switch SG200-26
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200-26 سیسکو

Cisco Switch SG200-26

24 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports*
سوییچ SG200-26FP سیسکو - Cisco Switch SG200-26FP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200-26FP سیسکو

Cisco Switch SG200-26FP

24 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports

PoE support on 24 ports
سوییچ SG200-26P سیسکو - Cisco Switch SG200-26P
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200-26P سیسکو

Cisco Switch SG200-26P

24 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports

PoE support on 12 ports
سوییچ SG200-50 سیسکو - Cisco Switch SG200-50
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG200-50 سیسکو

Cisco Switch SG200-50

48 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
سوییچ SF300-24 سیسکو - Cisco Switch SF300-24
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF300-24 سیسکو

Cisco Switch SF300-24

24 10/100 ports

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
سوییچ SF300-24PP سیسکو - Cisco Switch SF300-24PP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF300-24PP سیسکو

Cisco Switch SF300-24PP

24 10/100 PoE+ ports with 180W power budget

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
سوییچ SF300-48 سیسکو - Cisco Switch SF300-48
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SF300-48 سیسکو

Cisco Switch SF300-48

48 10/100 ports

2 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC
سوییچ SG300-20 سیسکو - Cisco Switch SG300-20
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG300-20 سیسکو

Cisco Switch SG300-20

18 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
سوییچ SG300-28 سیسکو - Cisco Switch SG300-28
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

سوییچ SG300-28 سیسکو

Cisco Switch SG300-28

26 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
سوییچ SG300-28MP سیسکو - Cisco Switch SG300-28MP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG300-28MP سیسکو

Cisco Switch SG300-28MP

26 10/100/1000 ports (24 PoE+ ports with 375W power budget)

2 combo mini-GBIC ports
سوییچ SG300-28PP سیسکو - Cisco Switch SG300-28PP
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG300-28PP سیسکو

Cisco Switch SG300-28PP

26 10/100/1000 ports (24 PoE+ ports with 180W power budget)

2 combo mini-GBIC ports
سوییچ SG300-52 سیسکو - Cisco Switch SG300-52
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سوییچ SG300-52 سیسکو

Cisco Switch SG300-52

50 10/100/1000 ports

2 combo mini-GBIC ports
loading

در حال بازیابی ...