0 0

ماژول های ویپ

 تال تال تنال نتال نتال تنل 

نوع نمایش :
19 کالا
1GSM -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

1GSM

1 GSM Port Module
0
2FXOS -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

2FXOS

2 FXO Ports & 2 FXS Ports Module

0
2GSM -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

2GSM

2 GSM Ports Module

0
4FXO -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 4نفر ) 5
موجود

4FXO

4 FXO Ports Module

0
32EM -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

32EM

Echo Cancellation Module for 32 Channels
0
گیتوی ویپ MX120-IF-24FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-24FXO نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24FXO

24 پورت خط شهری FXO
گیتوی ویپ MX120-IF-16FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-16FXO نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16FXO

16 پورت خط شهری FXO
گیتوی ویپ MX120-IF-12S/12X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-12S/12X
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-12S/12X نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-12S/12X

12 پورت داخلی FXS

12 پورت خط شهری FXO
گیتوی ویپ MX120-IF-16S/8X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S/8X
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-16S/8X نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S/8X

16 پورت داخلی FXS

8 پورت خط شهری FXO
گیتوی ویپ MX120-IF-8S/8X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-8S/8X
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-8S/8X نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-8S/8X

8 پورت داخلی FXS

8 پورت خط شهری FXO
گیتوی ویپ MX120-IF-16S نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-16S نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S

16 پورت داخلی FXS
گیتوی ویپ MX120-IF-24S نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-24S نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24S

24 پورت داخلی FXS

1PRI -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

1PRI

1 PRI Port Module

0
4BRI -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

4BRI

4 BRI Ports Module
4FXS -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

4FXS

4 FXS Ports Module

0
4GSM -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

4GSM

4 GSM Ports Module

0
FXO200 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

FXO200

2 FXO Ports Module

FXOS -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

FXOS

1 FXO Port & 1 FXS Port Module

FXS200 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

FXS200

2 FXS Ports Module
loading

در حال بازیابی ...