1219000 0

ماژول های ویپ مارک NewRock

 تال تال تنال نتال نتال تنل 

نوع نمایش :
7 کالا
گیتوی ویپ MX120-IF-24FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-24FXO نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24FXO

24 پورت خط شهری FXO
گیتوی ویپ MX120-IF-16FXO نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16FXO
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-16FXO نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16FXO

16 پورت خط شهری FXO
گیتوی ویپ MX120-IF-12S/12X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-12S/12X
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-12S/12X نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-12S/12X

12 پورت داخلی FXS

12 پورت خط شهری FXO
گیتوی ویپ MX120-IF-16S/8X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S/8X
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-16S/8X نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S/8X

16 پورت داخلی FXS

8 پورت خط شهری FXO
گیتوی ویپ MX120-IF-8S/8X نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-8S/8X
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-8S/8X نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-8S/8X

8 پورت داخلی FXS

8 پورت خط شهری FXO
گیتوی ویپ MX120-IF-16S نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-16S نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-16S

16 پورت داخلی FXS
گیتوی ویپ MX120-IF-24S نیوراک - NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24S
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

گیتوی ویپ MX120-IF-24S نیوراک

NewRock VoIP Gateway MX120-IF-24S

24 پورت داخلی FXS

loading

در حال بازیابی ...