0 0
مارک

ماژول های ویژه خطوط E1/G703

نوع نمایش :
9 کالا
ماژول VWIC2-2MFT-T1/E1 سیسکو - Cisco VWIC2-2MFT-T1/E1 Module
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماژول VWIC2-2MFT-T1/E1 سیسکو

Cisco VWIC2-2MFT-T1/E1 Module

دو پورت E1/T1

کانکتور RJ-48
ماژول VWIC2-1MFT-T1/E1 سیسکو - Cisco VWIC2-1MFT-T1/E1 Module
مقایسه
امتیاز کاربران ( 2نفر ) 5
موجود

ماژول VWIC2-1MFT-T1/E1 سیسکو

Cisco VWIC2-1MFT-T1/E1 Module

تک پورت E1/T1

کانکتور RJ-48
ماژول VWIC-2MFT-E1 سیسکو - Cisco VWIC-2MFT-E1 Module
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
موجود

ماژول VWIC-2MFT-E1 سیسکو

Cisco VWIC-2MFT-E1 Module

دو پورت E1

کانکتور RJ-48
ماژول VWIC2-2MFT-G703 سیسکو - Cisco VWIC2-2MFT-G703  Module
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

ماژول VWIC2-2MFT-G703 سیسکو

Cisco VWIC2-2MFT-G703 Module

دو پورت G.703

کانکتور RJ-48
به زودی
ماژول VWIC2-1MFT-G703 سیسکو - Cisco VWIC2-1MFT-G703  Module
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
به زودی

ماژول VWIC2-1MFT-G703 سیسکو

Cisco VWIC2-1MFT-G703 Module

تک پورت G.703

کانکتور RJ-48
به زودی
ماژول VWIC-1MFT-G703 سیسکو - Cisco VWIC-1MFT -G703  Module
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
به زودی

ماژول VWIC-1MFT-G703 سیسکو

Cisco VWIC-1MFT -G703 Module

تک پورت G.703

کانکتور RJ-48
به زودی
ماژول VWIC-2MFT-G703 سیسکو - Cisco VWIC-2MFT-G703  Module
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

ماژول VWIC-2MFT-G703 سیسکو

Cisco VWIC-2MFT-G703 Module

دو پورت G.703

کانکتور RJ-48
به زودی
ماژول VWIC-2MFT-E1-DI سیسکو - Cisco VWIC-2MFT-E1-DI  Module
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
به زودی

ماژول VWIC-2MFT-E1-DI سیسکو

Cisco VWIC-2MFT-E1-DI Module

دو پورت E1

کانکتور RJ-48
به زودی
ماژول VWIC-1MFT-E1 سیسکو - Cisco VWIC-1MFT-E1 Module
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 5
به زودی

ماژول VWIC-1MFT-E1 سیسکو

Cisco VWIC-1MFT-E1 Module

تک پورت E1

کانکتور RJ-48
به زودی
loading

در حال بازیابی ...