گروه تکفانت

مرجع فنی محصولات سیسکو اسمال بیزنس

 

             

                                                  

                                                                                                                     مرجع فنی سوئیچ ها
 
ردیف نام محصول تاریخ انتشار شماره نسخه زبان
1 سوئیچ های سری 200 2016-13-01 1 انگلیسی
2 سوئیچ های سری 300 2016-13-01 1 انگلیسی
3 سوئیچ های سری 500 2016-13-01 1 انگلیسی

 

                                                                                                                 
امتیاز بدهید
3 نفر به اين صفحه راي داده اند