آموزش تصویری تنظیمات آپی فون
  • آشنایی با ساختار فایل الگوی تنظیمات گوشی ها و گیتوی های گرنداستریم

    آشنایی با ساختار فایل الگوی تنظیمات گوشی ها و گیتوی های گرنداستریم

    اصولا هر کدام از تنظیمات و گزینه های موجود در واسط کاربری یک گوشی یا گیتوی گرنداستریم، با ماهیتی تحت عنوان پارامتر متناظر می شود و هر پارامتری شماره منحصر به فرد خود را داراست. به این ترتیب که مثلا در تنظیمات گوشی GXP 1165 گزینه مربوط به Voice Mail User ID با پارامتر P33 و یا گزینه SIP Server Address با پارامتر P47 متناظر است.