فیلم پیکربندی پورت سریال
  • ویدئو: آموزش پیکربندی پورت سریال یک روتر سیسکو

    ویدئو: آموزش پیکربندی پورت سریال یک روتر سیسکو

    این ویدئو نحوه پیکربندی پورت سریال یک روتر را به شما آموزش می دهد. این تنظیمات از طریق کنسول متنی دستگاه قابل اعمال هستند. در این ویدئو محیط فرمان از طریق نرم افزار Packet Tracer شبیه سازی شده است.