با ما تماس بگیرید: 03136670004
معرفی گوشی های بی سیم
  • ویدئو: معرفی گوشی های بی سیم (DECT)

    ویدئو: معرفی گوشی های بی سیم (DECT)

    این ویدئو توسط شرکت گرند استریم تولید شده است و در آن گوشی های DECT این کمپانی و کاربردهای آن معرفی می شوند. این ویدئو توسط گروه تکفانت ترجمه و زیرنویس شده است.