معرفی collaboration
  • ویدئو: معرفی فن آوری نشست غیرحضوری

    ویدئو: معرفی فن آوری نشست غیرحضوری

    این ویدئو در واقع یک آگهی بازرگانی است که سعی دارد امکاناتی را که فن آوری نشست های غیرحضوری سیسکو ارائه می کنند به زبانی ساده معرفی نماید. مشاهده این ویدئو برای کارشناسان این حوزه خالی از لطف نخواهد بود.