با ما تماس بگیرید: 03136670004
ویدئوی معرفی MCU 5300 سیسکو
  • ویدئو: معرفی MCU 5300 سیسکو

    ویدئو: معرفی MCU 5300 سیسکو

    این ویدئو به معرفی اجمالی تجهیز MCU 5300 سیسکو می پردازد. MCU ها تجهیزاتی هستند که برای کنترل مستقل End-Point های سیستم های ویدئوکنفرانس بزرگ ضروری هستند. وظیفه یک MCU ایجاد امکان چند تماس همزمان ویدئویی برای هر کدام از End-Point هاست. MCU های سری 5300 سیسکو به عنوان جایگزینی برای MCU های سری 4500 این شرکت معرفی شده اند.