کانفیگ گوشی گرنداستریم
  • آشنایی با ساختار فایل الگوی تنظیمات گوشی ها و گیتوی های گرنداستریم

    آشنایی با ساختار فایل الگوی تنظیمات گوشی ها و گیتوی های گرنداستریم

    اصولا هر کدام از تنظیمات و گزینه های موجود در واسط کاربری یک گوشی یا گیتوی گرنداستریم، با ماهیتی تحت عنوان پارامتر متناظر می شود و هر پارامتری شماره منحصر به فرد خود را داراست. به این ترتیب که مثلا در تنظیمات گوشی GXP 1165 گزینه مربوط به Voice Mail User ID با پارامتر P33 و یا گزینه SIP Server Address با پارامتر P47 متناظر است.

  • آموزش تصویری تنظیم خودکار گوشی های گرند استریم با استفاده از فایل های باینری

    آموزش تصویری تنظیم خودکار گوشی های گرند استریم با استفاده از فایل های باینری

    همانند محصولات سایر برندها، گوشی ها و گیتوی های گرنداستریم را نیز می توان با استفاده از واسط کاربری تحت وب آنها و از طریق شبکه تنظیم و پیکربندی کرد. اما در این مورد آنچه که یکی از وجوه تمایز محصولات گرنداستریم و سایر برندها به شمار می آید، امکان تنظیم خودکار گوشی ها و گیتوی های این برند با استفاده از فایل های تنظیمات است. قابلیت تنظیم خودکار یا AutoProvisioning با سازوکارهای متنوعی در محصولات گرنداستریم پیاده سازی شده اند که از جمله آنها می توان به روش استفاده از فایل های باینری، روش استفاده از