WAP321
  • ویدئو: مقایسه سایز اکسس پوینت های WAP سیسکو

    ویدئو: مقایسه سایز اکسس پوینت های WAP سیسکو

    اکسس پوینت های WAP سیسکو دارای مدل های متنوعی هستند. همانطور که می دانید یکی از نیازهای طراحی مناسب، آگاهی از اندازه دقیق تجهیزات جهت پیش بینی ملاحظات نصب و استقرار آنهاست. لذا مشاهده ویدئوی حاضر می تواند برای طراحان شبکه مفید باشد. در این ویدئو سه مدل از اکسس پوینت های WAP371، WAP571 و WAP321 با یکدیگر مقایسه می شوند.

نماد اعتماد الکترونیکی