dp710 فیلم
  • ویدئو: آموزش تنظیم و استفاده از گوشی بی سیم DP71x گرند استریم

    ویدئو: آموزش تنظیم و استفاده از گوشی بی سیم DP71x گرند استریم

    گوشی های بی سیم گرند استریم در حال حاضر شامل دو مدل DP715 و DP710 هستند. گوشی 715 شامل Base و گوشی 710 بدون Base بوده و در کنار DP715 قابل استفاده است. هر بیس DP715 می تواند تا 5 گوشی یا هندست را پشتیبانی کند. برد این نوع گوشی ها در فضای بسته تا 50 متر و در فضای باز تا 300 متر نیز می رسد.