wic فیلم
  • ویدئو: نحوه نصب ماژول WIC بر روی یک روتر سیسکو

    ویدئو: نحوه نصب ماژول WIC بر روی یک روتر سیسکو

    این ویدئو نحوه نصب و جاگذاری صحیح یک ماژول WIC بر روی روتر سیسکو نشان می دهد. همانطور که در این ویدئو مشاهده می کنید برای جاگذاری این نوع ماژول هاپیش از هر چیز حتما لازم است برق تغذیه روتر مربوطه را جدا کنید.