با ما تماس بگیرید: 03136670004

فهرست سوئیچ های سری 300

 

 

 

 

 

فهرست تمام مدل های تولید شده سوئیچ های مدیریتی سری 300

نام مدل

شناسه سفارش

توضیحات

 مدل های اترنت پر سرعت (Fast Ethernet)                                                                                

SF300-08

SRW208-K9

     8 پورت 10/100

SF302-08

SRW208G-K9

     8 پورت 10/100
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF302-08P

SRW208P-K9

     8 پورت 10/100 POE            با حداکثر توان خروجی  62  وات

      2 پورت combo mini-GBIC*

SF302-08PP

SF302-08PP-K9

     8 پورت 10/100 +POE            با حداکثر توان خروجی  62  وات

    2 پورت combo mini-GBIC*

SF302-08MP

SRW208MP-K9

    8 پورت 10/100  Maximum PoE            با حداکثر توان خروجی  124  وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF302-08MPP

SF302-08MPP-K9

    8 پورت 10/100  +Maximum PoE           با حداکثر توان خروجی  124  وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-24

SRW224G4-K9

     24 پورت 10/100
     2 پورت 10/100/1000   
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-24P

SRW224G4P-K9

     24 پورت 10/100 POE            با حداکثر توان خروجی  180  وات
      2 پورت 10/100/1000 
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-24PP

SF300-24PP-K9

     24 پورت 10/100 POE            با حداکثر توان خروجی  180  وات
     2 پورت 10/100/1000 
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-24MP

SF300-24MP-K9

     24 پورت 0/100 +POE            با حداکثر توان خروجی  375  وات
     2 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-48

SRW248G4-K9

     48 پورت 10/100
     2 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-48P

SRW248G4P-K9

     48 پورت 10/100 POE            با حداکثر توان خروجی  375  وات
     2 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-48PP

SF300-48PP-K9

     48 پورت 10/100 +POE            با حداکثر توان خروجی  375  وات
     2 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

مدل های گیگابیتی (Gigabit Ethernet) 

SG300-10

SRW2008-K9

     8 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-10SFP

SG300-10SFP-K9

     8 پورت 10/100/1000 (SFP)
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-10P

SRW2008P-K9

     8 پورت 10/100/1000 POE           با حداکثر توان خروجی  62  وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-10PP

SG300-10PP-K9

     8 پورت 10/100/1000 +POE            با حداکثر توان خروجی  62  وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-10MP

SRW2008MP-K9

     8 پورت 10/100/1000  Maximum POE            با حداکثر توان خروجی  124  وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-10MPP

SG300-10MPP-K9

     8 پورت 10/100/1000 + Maximum POE            با حداکثر توان خروجی  124  وات
      2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-20

SRW2016-K9

     18 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-28

SRW2024-K9

     26 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-28SFP

SG300-28SFP-K9

     26 پورت 10/100/1000  (SFP)
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-28P

SRW2024P-K9

     26 پورت 10/100/1000 (24 پورت POE) با حداکثر توان خروجی 180 وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-28PP

SG300-28PP-K9

     26 پورت 10/100/1000 (24 پورت +POE) با حداکثر توان خروجی 180 وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-28MP

SG300-28MP-K9

     26 پورت 10/100/1000 (24 پورت +POE) با حداکثر توان خروجی 375 وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-52

SRW2048-K9

     50 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-52P

SG300-52P-K9

     50 پورت 10/100/1000 (48 پورت +POE) با حداکثر توان خروجی 375 وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-52MP

SG300-52MP-K9

     50 پورت 10/100/1000 (48 پورت +POE) با حداکثر توان خروجی 740 وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

* هر درگاه  mini-GBIC شامل یک درگاه اترنت 10/100/1000  RJ-48 و یک درگاه گیگابیتی mini-GBIC/SFP است که در آنِ واحد فقط می توان از یکی از آنها استفاده کرد.

جهت مشاهده جزئیات و مشخصات دقیق فنی هر مدل از قسمت "جستجو"، مدل مربوطه را جستجو و بر روی نتیجه کلیک کنید.

 

تعداد کل مدل ها:   28           

 
/stPage.aspx?pId=7141

 

آنلاین بخرید، در محل تحویل بگیرید ...

کالاها و تجهیزات تخصصی با تضمین بهترین قیمت و آسانترین راه خرید