با ما تماس بگیرید: 03136670004

دفترچه راهنمای محصولات گرنداستریم

 

             

                                                                                                                     دفترچه راهنمای محصولات ویپ
 
ردیف نام محصول تاریخ انتشار شماره نسخه زبان
1 مرکز تلفن های سری 61xx 2016-01-03 1 انگلیسی
2 مرکز تلفن 6510 2016-01-03 1 انگلیسی
3 گیتوی 4104 2016-01-03 1 انگلیسی
4 گیتوی 4024 2016-01-03 1 انگلیسی
5 گیتوی های سری 4200 2016-01-03 1 انگلیسی
8 مبدل HT701 2016-01-03 1 انگلیسی
9 مبدل HT702/704 2016-01-03 1 انگلیسی
12 گوشی GXP 16xx 2016-01-03 1 انگلیسی
14 گوشی GXP 2130 2016-01-03 1 انگلیسی
15 گوشی GXP 2140 2016-01-03 1 انگلیسی
16 گوشی GXP 2160 2016-01-03 1 انگلیسی
17 گوشی GXV 3140 2016-01-03 1 انگلیسی
18 گوشی GXV 3240 2016-01-03 1 انگلیسی
19 گوشی GXV 3275 2016-01-03 1 انگلیسی
20 کلید ماژول GXP2200EXT 2016-02-08 1 انگلیسی
21 سافت فون Grandstream Wave 2016-01-03 1 انگلیسی
22 دستگاه کنفرانس تلفنی GAC 2500 2016-09-03 1 انگلیسی
23 دستگاه های کنفرانس ویدئویی GVC320X 2016-06-04 1 انگلیسی
24 راهنمای تنظیمات اولیه یک مرکز تلفن گرنداستریم 2017-10-15 1 فارسی

 

                                                                                                                     دفترچه راهنمای محصولات نظارت تصویری
 
ردیف نام محصول تاریخ انتشار شماره نسخه زبان
1 دوربین GXV3611IR_HD 2016-01-03 1 انگلیسی
2 دوربین GXV3672 2016-01-03 1 انگلیسی
3 دوربین GXV3674 2016-01-03 1 انگلیسی
4 دوربین GXV 3610_HD_FHD 2016-01-03 1 انگلیسی
5 دوربین GXV 3662 2016-01-03 1 انگلیسی
6 مبدل GXV3500 2016-01-03 1 انگلیسی
7 مبدل GXV350x 2016-01-03 1 انگلیسی
8 ذخیره ساز GVR 3552 2016-01-03 1 انگلیسی
9 ذخیره ساز GVR3550 2016-01-03 1 انگلیسی

 

                                                                                                                     
 
 

آنلاین بخرید، در محل تحویل بگیرید ...

کالاها و تجهیزات تخصصی با تضمین بهترین قیمت و آسانترین راه خرید