گروه تکفانت

  ویدئو: نحوه نصب ماژول WIC بر روی یک روتر سیسکو

  این ویدئو نحوه نصب و جاگذاری صحیح یک ماژول WIC بر روی روتر سیسکو نشان می دهد. همانطور که در این ویدئو مشاهده می کنید برای جاگذاری این نوع ماژول هاپیش از هر چیز حتما لازم است برق تغذیه روتر مربوطه را جدا کنید.
 
 

 

 

نحوه نصب ماژول WIC بر روی یک روتر سیسکو

این ویدئو نحوه نصب و جاگذاری صحیح یک ماژول WIC بر روی روتر سیسکو نشان می دهد. همانطور که در این ویدئو مشاهده می کنید برای جاگذاری این نوع ماژول هاپیش از هر چیز حتما لازم است برق تغذیه روتر مربوطه را جدا کنید.

این ویدئو توسط واحد رسانه گروه تکفانت تهیه شده است

 

 

 


امتیاز بدهید
2 نفر به اين مقاله راي داده اند
نظرات کاربران
ارسال نظر