گروه تکفانت

فهرست سوئیچ های سری 300

 

 

 

 

 

فهرست تمام مدل های تولید شده سوئیچ های مدیریتی سری 300

نام مدل

شناسه سفارش

توضیحات

 مدل های اترنت پر سرعت (Fast Ethernet)                                                                                

SF300-08

SRW208-K9

     8 پورت 10/100

SF302-08

SRW208G-K9

     8 پورت 10/100
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF302-08P

SRW208P-K9

     8 پورت 10/100 POE            با حداکثر توان خروجی  62  وات

      2 پورت combo mini-GBIC*

SF302-08PP

SF302-08PP-K9

     8 پورت 10/100 +POE            با حداکثر توان خروجی  62  وات

    2 پورت combo mini-GBIC*

SF302-08MP

SRW208MP-K9

    8 پورت 10/100  Maximum PoE            با حداکثر توان خروجی  124  وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF302-08MPP

SF302-08MPP-K9

    8 پورت 10/100  +Maximum PoE           با حداکثر توان خروجی  124  وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-24

SRW224G4-K9

     24 پورت 10/100
     2 پورت 10/100/1000   
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-24P

SRW224G4P-K9

     24 پورت 10/100 POE            با حداکثر توان خروجی  180  وات
      2 پورت 10/100/1000 
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-24PP

SF300-24PP-K9

     24 پورت 10/100 POE            با حداکثر توان خروجی  180  وات
     2 پورت 10/100/1000 
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-24MP

SF300-24MP-K9

     24 پورت 0/100 +POE            با حداکثر توان خروجی  375  وات
     2 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-48

SRW248G4-K9

     48 پورت 10/100
     2 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-48P

SRW248G4P-K9

     48 پورت 10/100 POE            با حداکثر توان خروجی  375  وات
     2 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SF300-48PP

SF300-48PP-K9

     48 پورت 10/100 +POE            با حداکثر توان خروجی  375  وات
     2 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

مدل های گیگابیتی (Gigabit Ethernet) 

SG300-10

SRW2008-K9

     8 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-10SFP

SG300-10SFP-K9

     8 پورت 10/100/1000 (SFP)
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-10P

SRW2008P-K9

     8 پورت 10/100/1000 POE           با حداکثر توان خروجی  62  وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-10PP

SG300-10PP-K9

     8 پورت 10/100/1000 +POE            با حداکثر توان خروجی  62  وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-10MP

SRW2008MP-K9

     8 پورت 10/100/1000  Maximum POE            با حداکثر توان خروجی  124  وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-10MPP

SG300-10MPP-K9

     8 پورت 10/100/1000 + Maximum POE            با حداکثر توان خروجی  124  وات
      2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-20

SRW2016-K9

     18 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-28

SRW2024-K9

     26 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-28SFP

SG300-28SFP-K9

     26 پورت 10/100/1000  (SFP)
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-28P

SRW2024P-K9

     26 پورت 10/100/1000 (24 پورت POE) با حداکثر توان خروجی 180 وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-28PP

SG300-28PP-K9

     26 پورت 10/100/1000 (24 پورت +POE) با حداکثر توان خروجی 180 وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-28MP

SG300-28MP-K9

     26 پورت 10/100/1000 (24 پورت +POE) با حداکثر توان خروجی 375 وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-52

SRW2048-K9

     50 پورت 10/100/1000
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-52P

SG300-52P-K9

     50 پورت 10/100/1000 (48 پورت +POE) با حداکثر توان خروجی 375 وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

SG300-52MP

SG300-52MP-K9

     50 پورت 10/100/1000 (48 پورت +POE) با حداکثر توان خروجی 740 وات
     2 پورت combo mini-GBIC*

* هر درگاه  mini-GBIC شامل یک درگاه اترنت 10/100/1000  RJ-48 و یک درگاه گیگابیتی mini-GBIC/SFP است که در آنِ واحد فقط می توان از یکی از آنها استفاده کرد.

جهت مشاهده جزئیات و مشخصات دقیق فنی هر مدل از قسمت "جستجو"، مدل مربوطه را جستجو و بر روی نتیجه کلیک کنید.

 

تعداد کل مدل ها:   28           

 
/stPage.aspx?pId=7141

 

امتیاز بدهید
به اين صفحه امتیاز بدهید