با ما تماس بگیرید: 03136670004
اینترنت
  • تفاوت های Voip و سیستم تلفنی آنالوگ

    تفاوت های Voip و سیستم تلفنی آنالوگ

    سانترال یک دستگاه فیزیکی مرکزی است که از آن جهت مدیریت تماس های سازمان استفاده می شود، زیر ساخت مورد استفاده در سانترال ها کابل مسی می باشد و برای توسعه نیاز است که برای هر مورد جدید کابل کشی انجام شود.