پیکربندی تلفن
  • راهنمای تنظیمات اولیه یک مرکز تلفن گرنداستریم

    راهنمای تنظیمات اولیه یک مرکز تلفن گرنداستریم

    از آخرین مستندات تدوین شده واحد تحقیق و توسعه این شرکت، مستند حاضر تحت عنوان "راهنمای تنظیمات اولیه یک مرکز تلفن گرنداستریم" است که گام اولیه در آشنا سازی مدیران شبکه با مراکز تلفن گرنداستریم محسوب گردیده و به زبان فارسی ارائه گردیده است. کوشش ما بر این است که این نوع مستندات طی شماره نسخه های سریالی آتی به روز تر و کامل تر شوند.

نماد اعتماد الکترونیکی